CO2 reducerende transportoplossingen

Duurzaam transport wordt binnen Europa steeds belangrijker. Als we nu niets doen aan een efficiënter transport dan stijgt de goederenstroom tot 2020 met circa 21-35%.
In de ontwikkeling en productie van duurzame transportoplossingen is Van Eck al jaren een voorbeeld in de branche. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzaam transport en denken volop na over groene transportoplossingen.

Rode draad binnen onze productontwikkelingen is de vergroting van het laadvolume en CO2 reducerende transportoplossingen. Mede door toepassing van nieuwe technologieën helpen wij vervoerders tegemoet te komen aan zowel economische eisen als aan de steeds strengere regelgeving en maatschappelijke druk op milieugebied. Daarbij hebben wij  de overtuiging dat de zorg voor het milieu een duurzame plicht is tegenover toekomstige generaties. Door toepassing van duurzame materialen gaan onze voertuigen ook nog eens zeer lang mee. Dit leidt ertoe dat de besparing op de totale kosten gedurende de levensduur van de trailers de iets hogere investeringskosten veruit overstijgt. Bovendien betekent een lange levensduur minder gebruik van relatief schaarse grondstoffen, wat beter is voor het milieu.

Omdat Van Eck veel kennis in huis heeft op het terrein van duurzame transportoplossingen, stellen wij regelmatig onze kennis beschikbaar. Zo is Van Eck bijvoorbeeld  partner in het Platform for Aerodynamic Road Transport die zich zelf als doel stelt om 20% minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot te realiseren binnen het wegtransport in 2020.

Kijk voor meer informatie op www.part20.eu.