Labour relations

Wij zijn ons ervan bewust dat onze mensen het belangrijkste kapitaal zijn van onze organisatie. Zij zijn de bepalende factor voor het succes van onze onderneming.

Op dit moment vervullen verschillende labour relaties, zoals uitzendorganisaties, werving en selectiebureaus, headhunters etc., een belangrijke rol in de arbeidsvoorziening en verdere ontwikkeling van ons menselijk kapitaal. De samenwerking met onze labour relations zien wij dan ook als essentieel voor verdere groei van onze organisatie.

Als uw organisatie ons kan helpen een voorsprong te nemen in onze bedrijfsvoering en geïnteresseerd is in een samenwerking met Van Eck, dan kunt u contact opnemen met mevr. Wilma Middag wmiddag@vanecktrailers.com